BackPack

By: FZ AZ

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
View complete fotopage

Wednesday, 27-Apr-2011 13:31 Email | Share | Bookmark
The Lingyin Temple /Hanghzou

 
 
 
 
Gate to Feilai Feng
Pagoda containing Huili's ashes
 
 
 
 
 
 
 
 
Stone carvings at Feilai Feng; the panel at lower left depicts t
 
 
Feilai grottoes
 
 
 
 
 
Courtyard in front the main hall
the pipa-playing Heavenly King watching for the East and wind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guanyin, a manifestation of the Bodhisattva Avalokiteśvara,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معبد لینگ لی مهمترین معبد جنوب شرقی چین است و شاید بشه گفت مهمترین معبد بودایی چین است
این معبد در ابتدا در سال 328 میلادی توسط یک موبد هندی بنام هویلی بنا نهاد شده ومعنی لینگ لی یعنی آرامش روح و عملا این تاریخ زمانی است که بودائیسم وارد چین گردید.در چین سه مذهب توامان وجود دارد اعتقاد به بودیسم و کنفوسیویسم و تائویسم. در خیلی از معابد اشتراک مذهبی بین آنها را می بینید کنفوسیوس اعتقادش بر مبنای پذیرش اطلاعت اجتماعی و خانوادگی است یعنی مردم از حاکم و پسر از پدر و یا تائویسم اعتقاد اصلیش بر مبنای برتری طبیعت بر انسان است و انسان باید خود را منطبق با طبیعت کند که در این بخش فرصت کافی برای شرح این مبنای اعتقادی نیست
این معبد در شمال غربی هانگزو در یک منطقه کوهستانی واقع شده است و شامل دو بخش اصلی است یکی مربوط به کندکاری های بر روی کوه و غار ها و مجسمه های آن است و بخش دوم هم خود محوطه معبد است طبق افسانه ها گفته می شود که این کوهی که بر روی آن نقش برجسته ها و غار ها را می بینیم کوهی است که در یک شب از هندوستان پرواز کرده ودر اینجا افتاده است و البته جالبه این رو هم بگم بافت زمین شناسی و نوع سنگهای این کوه متفاوت از زمینهای اطرافش است و از سنگ آهک تشکیل شده است
و در این بخش یک پاگودای سنگی مرتفعی را می بینیم که در داخل آن خاکستر بدن موبد هویلی را قرار داده اند
در سمت راست وارد محوطه معبد می شویم
در این بخش در امتداد یک محور سه سالن بسیار بزرگ و مرتفع قرار دارد و توسط چند حیاط از هم جدا شده انددر داخل حیاط ها هم آتش مقدس روشن است و چیزی شبیه عود را دود می کنند و به عبادت می پردازند
در بدو ورود مجسمه عظیم بودای خندان را می بینیم به این سالن معبد پادشاهان آسمانی اطلاق می شود و در چهار گوشه این معید در داخل سالن 4 مجسمه عظیم را می بینیم که در واقع نگهبانان 4 جهت اصلی شمال جنوب شرق و غرب هستند و .در سمت راست این سالن در خارج آن یک سالن عظیم دیگه هم هست که به سالن 500 موبد آرهات گفته می شود و باید یک توضیح کوچیک در این مورد بدم در مکتب بودایی اصل بر این است که به نیروانا برسند یعنی اینکه به نهایت روشن بینی برسند و بعد از مرگ به آرامش مطلق می رسند و دوباره دوره تناسخ را طی نکنند و زجر نکشند و این پانصد نفر آرهات به نیروانا رسیده اند و در سالنی که در قالب سوستیکا است و- بعبارتی همان صلیب شکسته- قرار داده شده اند وتصاویر آن سالن را می تونید در میان عکسهای این مجموعه ببینید
سالن دوم در محور معابد اسمش معبد بودای دانا است که دومین سالن است و باز هم مجسمه ها را در آن می بینید و البته شانس خوبی که آوردم این بود که موبد های بودایی در آنجا داشتن عبادت می کردن و تصاویر را می بینید
و معبد سوم هم بنام بودای شفا دهنده و یا مدیسین بودا معروف است و علامت سوستیکا را بر روی سینه مجسمه آن می بینید
این علامت ریشه اصلیش از هند بوده است و نشان دهنده چهار عنصر تشکیل دهنده جهان آب باد خاک و آتش است و وارد مکتب بودایی شده است و اگر به تصاویر سفر هندوستان من مراجعه کنید حتی بر روی ماشین ها و لباس مردم هم این علامت را که نشان دهنده خوش شانسی است را می بینید
این معبد در طول سالیان طولانی بارها ویران شده و مجددا بازسازی شده است و آخرین زمان ساخت این ساختمانها در اواخر سلطنت دودمان چینگ می باشد
و اما یک اتفاق مهم که در دوران معاصر رخ داده وقوع انقلاب فرهنگی چین بوده است در طول این ماجرا نزدیک به 5000 معبد و بنای تاریخی ویران شد و گارد های سرخ فجایع زیادی را مرتکب شدند و این معبد هم از گزند آنها در امان نماند و بخشهایی از جمله نقش برجسته ها و قسمتهایی از پاگوداهای سنگی تخریب شدند اما چون این معبد در سال 1961 بعنوان یک بنای ملی و اثر تاریخی ثبت شده بود متولیلان آن توانستند جلوی تخریب بیشتر گارد های سرخ را بگیرند
تاریخ چین و سفر به چین را نمی توان بدون اطلاع داشتن از تاریخ معاصر چین و واقعه غم انگیز انقلاب به اصطلاح فرهنگی چین کامل کرد به همین دلیل در قسمت بعدی این سفر نامه بطور کامل در مورد انقلاب فرهتگی چین صحبت خواهیم کرد

View complete fotopage


© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net