BackPack

By: FZ AZ

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
View complete fotopage

Tuesday, 26-Apr-2011 10:03 Email | Share | Bookmark
Hanghzou /West Lake

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


در مورد شهر هانگزو باید بگم این شهر به دلیل وجود دریاچه ای مهم و باستانی در مرکز آن شهرت دارد و سه طرف این دریاچه توسط کوهها احاطه شده است و در داخل آن دو راه آنرا به چندین بخش تقسیم کرده اند و چند جزیره مصنوعی در داخل دریاچه قرار گرفته است و یکی از سمبل های اصلی چین که سه پاگودا است نیز در همین دریاچه قرار گرفته اند تصویر این سه پاگودای بر پشت اسکناسهای یک یوانی چاپ شده است و در شبهای مهتابی بر روی حفره ای در این پاگودا شمع روشن می کنند و و با انعکاس نور ماه بر روی دریاچه مجموعا با خود نور ماه 33 نقطه نورانی بروی دریاچه ظاهر می شود که علامت خوش یمنی برای چینی ها است
این دریاچه در حدود دو هزار سال پیش در اثر رانش زمین بوجود آمد و برای چینی ها اهمیت ویژه ای دارد و بسیاری از امپراتوران چین به این منطقه آمده اند و تاسیساتی در کنار آن ساخته اند و در کوههای شمال غربی این دریاچه مهمترین معبد بودایی چین ساخته شده است و در قسمت بعدی شما را به آنجا خوااهم برد
راستی پاگودا چیه؟
پاگودا همین ساختمانهای بلندی هستند که در تصاویر می بینید و اینها وجودشان منطقه را متبرک می کند و به نوعی منطقه در زیر چتر حمایت معنوعی و روحانی آنها قرار می گیرد و این نوع ساختمانها و شیوه معماریشان ابتدا در هندوستان شکل گرفته است و وارد چین و ژاپن شده استView complete fotopage


© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net