BackPack

By: FZ AZ

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
View complete fotopage

Monday, 29-Nov-2010 15:38 Email | Share | Bookmark
Arbat Street

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خیابان آربات که در حقیقت شامل دو خیابان قدیمی و جدید است، یکی از محله های مورد بازدید جهانگردان و خرید مسکو به شمار می رود. این خیابان در بدو پیدایش در حاشیه شهر و محل استقرار کاروان های تجاری از کشورهای مشرق زمین بود. به عقیده بعضی کلمه آربات از ارابه مشتق شده، زیرا ارابه های تجاری در آن جا مستقر می شدند.

در آربات قدیم فروشگاه های متعدد صنایع دستی و یادگارهای روسیه وجود دارد. این خیابان در روزهای یکشنبه محل تجمع گروه های نمایشی نوازندگان، آکروبات ها وغیره است که هزاران نفر از آن بازدید می کنند. خانه – موزه الکساندر پوشکین در این خیابان قرار دارد. هم چنین به مناسبت دویستمین سالگرد تولد این شاعر نامدار، مجسمه ای از وی و همسرش در آربات نصب شد. آربات جدید که تقریباً به موازات آربات قدیم ساخته شده دارای فروشگاه های متعدد امروزی است که جهانگردان می توانند وسایل مورد نیاز خود را از خوراک و پوشاک تا دوربین عکاسی و فیلم از آنها تهیه نمایند. از جذابیت های این خیابان حضور هنرمندان نقاشی است که پرتره بازدیدکنندگان را در کمترین زمان ممکن به تصویر می کشند.View complete fotopage


© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net