BackPack

By: FZ AZ

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
View complete fotopage

Saturday, 9-Aug-2008 16:22 Email | Share | Bookmark
Iran With Dominiqe / Part 19

 
 
 
 
 
 
 
Margoun waterfall
Margoun waterfall
 
 
Margoun waterfall
 
 
 
 
 
 
Margoun waterfall
 
 
 
Arab Tourists
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghashghaey Nomads
 
 
Ghashghaey Nomads
Ghashghaey Nomads
 
 
 
 
Ghashghaey Nomads
 
 
 
 
 
 
Ghashghaey Nomads
 
 
 
 
Ghashghaey Nomads
 
 
 
Ghashghaey Nomads
Ghashghaey Nomads
Ghashghaey Nomads
 
 
 
 
 


تا يادم نرفته بگم كه سبك معماري مساجد شيراز تفاوت آشكاري با معماري مساجد اصفهان و يزد دارد اگر دقت كنيد در شيراز خبري از مناره هاي بلند چند ده متري نيست و همچنين رنگ كاشي هاي مساجد شيراز و طرح آنها نيز تفاوت مشخصي با همنوع خود در اصفهان دارند و از رنگ قرمز استفاده زيادي شده است. البته دوره تاريخي ساخت آنها هم مهمه بيشتر مساجد شيراز مربوط به دوره زنديه است و البته مسجد نصير الملك در اواسط دوره قارجاريه ساخته شده است ولي در اصفهان با معماري عهد صفويه رو به رو هستيم
در ادامه سفر با توجه به علاقه زياد دومينيك به ديدار از عشاير قشقايي روز آخر راه افتاديم به سمت سپيدان البته در آن موقع سال يعني اوايل خرداد ماه قشقايي ها به سمت ييلاق خود در حركت بودند و تعدادي از آنها هم ساكن شده بودند و عده اي هم هنوز در اطراف فيروز آباد بودند .فيروز آباد قشلاق آنها است و به همين دليل در طول مسير تعداد عشاير كم بود و از طرفي هم به مرور زمان بسياري از آنان در روستا ها ساكن شده اند و در اين بين حتما مي تونيد خودتون رو جاي من بگذاريد تا چقدر از دست دومينيك كلافه شده بودم مدام به من مي گفت اينها چرا اينقدر كم هستند؟ من عكسهايي ديده بودم كه آنها در كنار همديگه تعداد زيادي چادر بر پا كرده اند اما اينجا تك و توك هر 10 كيلومتر فقط يك چادر مي بينيم و پس اين همه گليم قشقايي كه در فرانسه فروخته مي شود چيه؟ نكنه تقلبي هستند؟ من تا چند سال پيش كارم فروختن گليم هاي قشقايي در مهمترين مركز تجاري پاريس بود.... خلاصه با اين تفاسير مي تونيد درك كنيد كه قانع كردن دومينيك برايم بسيار مهم بود چون اين آدم پر حرف موقع برگشت مي رفت و با صحبتهاش ممكن بود بر روي بازار فروش گليم هاي قشقايي تاثير بگذاره ...
به اولين چادري كه به سبك سنتي بود رسيديم و رفتيم پيششون آقاهه تا ما رو ديد با بي توجهي همچنان به خوردن هندوانه اش ادامه داد بهش گفتم كه مي خوايم چند دقيقه اي مزاحمش باشيم سرش را با بي تفاوتي بالا آورد و گفت باشه قبوله اما خرج داره؟
بله؟ خرج داره؟ منظورتون چيه؟
ما اينجا توريستهاي زيادي داريم و براي اونها همه كاري مي كنيم گليم مي بافيم شير بز مي دوشيم اما اين آقا بايد سي هزار تومن به ما بده....
از تعجب شاخ در آوردم اين ديگه چه جور مهمان نوازي اي بود حسابي خورد تو ذوقم به دومينيك گفتم ايشون سرش شلوغه بهتره بريم يه جاي ديگه و انگار طرف فهميده بود به دومينيك با اشاره دستش حالي كرد كه پول مي خواد و دومينيك به من گفت چرا حرفهاش رو برام ترجمه نكردي؟
بهش گفتم خوب آره پول مي خواد مي خواي بهش پول بدي؟
چقدر مي خواد؟
سي هزار تومن
نه نه اين يارو يك تنبل تن پروره و بهتره هندوانه اش را بخوره بريم من از خير قشقايي ها مي گذرم
خلاصه راه را ادامه داديم به سمت آبشار مارگون و در طول مسير يكي دو تا چادر قشقايي ديديم مي خواستم بايستم كه دومينيك با ناراحتي گفت نه نمي خوام اينها هم حتما مشغول هندوانه خوردن هستند و با ديدن ما پول مي خوان
خلاصه رفتيم به سمت آبشار كه متاسفانه با توجه به خشكسالي امسال نسبت به سالهاي گذشته كم آب بود
در موقع برگشت دومينيك را قانع كردم كه همه بد نيستند بيا اين چادر را امتحان كنيم و رفتيم پيش همين زنهاي قشقايي با مهرباني تحويلمون گرفتن و به دومينيك گفتم ديدي.. همه بد نيستند اون آقا استثنا بود نبايد همه را با يك چوب زد خلاصه بعد از اين چادر در فاصله كمتري يك چادر ديگه ديديم و اونها براي ما توضيح دادن كه احتمالا اون اقا از كولي ها بوده و در ضمن در زمان كوچ آنها قالي نمي بافند و در فصل تابستان با گله هايشان مشغولند و در زمستان است كه گليم مي بافند و در ضمن بدليل اينكه بايد گله ها در موقع چرا از هم فاصله داشته باشند هر مرتعي متعلق به يك خانواده است و به همين دليل چادر هاي آنها از هم فاصله دارند
و براش توضيح دادم چادر هاي سياه عشاير از جنس موي بز است و آب از آن عبور نمي كند
خلاصه شب برگشتيم به هتل و صبح روز بعد هم راه افتاديم به سمت كازرون و بيشابور و نهايتا بوشهرView complete fotopage


© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net