BackPack

By: FZ AZ

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
View complete fotopage

Thursday, 31-Jul-2008 04:35 Email | Share | Bookmark
Iran With Dominiqe / Part 17

 
Naghsh e rajab
Naghsh e rajab
 
 
Naghsh e rajab
Naghsh e rajab
Naghsh e Rustam
Naghsh e Rustam
Naghsh e Rustam
Naghsh e Rustam
Naghsh e Rustam
Naghsh e Rustam
Naghsh e Rustam
Naghsh e Rustam
Naghsh e Rustam
Naghsh e Rustam
 
 
Naghsh e Rustam
Naghsh e Rustam
Naghsh e Rustam
Naghsh e Rustam
Naghsh e Rustam
 
 
 
Naghsh e Rustam
Naghsh e Rustam
Naghsh e Rustam
 
 
Naghsh e Rustam
 
 
Pasargade
Pasargade
Pasargade
Flowers on The Tombدر حين بازديد از تخت جمشيد دومينيك نقطه نظراتي داشت كه كمي براي من سنگين بود و با سكوت از كنار آنها مي گذشتم. در بدو ورود به من گفت كه اينجا آنچنان هم كه مي گن براي من جذابيت نداره همون افغاني هايي كه در كرمان ازشون عكس گرفتم براي من جذاب تر بودند تا ديدار از اينجا و در ضمن گله مند بود كه چرا در اينجا سقف درست كرده اند و چرا پله ها را با چوب پوشانده اند و من هم براش توضيح دادم كه قسمت پلكان شرقي كاخ آپادانا تا هفتاد سال پيش زير خاك بوده است و به دليل اينكه در مقابل اشعه آفتاب و باد حفظ شود مجبورند كه سقف بر روي آنها بگذارند و ايشون هم با ناراحتي مي گفت اين سقف باعث شده كه من نتونم عكس بگيرم و منظره را خراب كرده
به هر حال از اين گونه نظرات كم نداشت و كمي تا قسمتي من را عصبي كرده بود اما ترجيح دادم سكوت كنم و باهاش وارد بحث نشوم چون اون بعنوان مشتري بود و سلايق خاص خودش را هم داشت و من بايد تحمل مي كردم چون هدف من آموزش دادن درس تاريخ به ايشون نبود بلكه ايجاد تصويري مثبت از كشورمان بود و مهم نيست كه از تخت جمشيد خوشش بيايد يا نيايد در مقابل شيفته كوير لوت شده بود. همين برخورد را هم در سايت تاريخي نقش رجب ابراز كرد و حتي به من گفت كه وقتي به مصر رفته بود تاكسي مي گيره به سمت اهرام و با ديدن نرده هاي كنار اهرام فقط نيم ساعت در آن منطقه مي ماند خوب كسي كه چنين حسي به آثار تاريخي دارد و آنها را سنگهاي قديمي بي خاصيت مي داند ديگر در حدي نيست كه برايش وقت بگذاريم و به او درس باستان شناسي و تاريخ دهيم. و اتفاقا ازش پرسيدم حتما تو از فيلم هاي اينديانا جونز هم خوشت نمي ياد نه؟ كه با جديت گفت اصلا نگاهش هم نمي كنم و جالب بود در مقابل علاقه اي كه من به تنگه چوگان نشان دادم او گفت كه نيازي به ديدار اينها ندارد اگر بخواهد آثار تاريخي را ببينيد يك شبكه 24 ساعته تاريخ هست كه مي تواند پاي آن شبكه بنشيند...
به هر حال بعد از ديدار از نقش رجب به سمت نقش رستم رفتم و ايشون هم با بي علاقگي همان برخوردها را داشت و يك كتاب فرانسوي هم در دستش بود كه براي آثار تاريخي از جهت وقت گذاشتن نمره تعيين كرده بود و به نقش رستم دو ستاره داده بود و با اين ديدگاه ايشون رضايت دادن كه به نقش رستم برويم و در مورد پاسارگاد طبق كتابش گفت كه اصلا مايل به ديدار آنجا نيشت چون در كتاب يك ستاره به پاسارگاد رتبه داده شده بود و اين عكسهايي كه مي بينيد مربوط به موقع برگشت از بوشهر است و در مسير من يك دسته گل خريدم و جاده فرعي به سمت پاسارگاد را ادامه دادم و به ايشان گفتم اين سنگهاي قديمي ارزشي دارند به تمام طول تاريخ اين كشور و اينجا مقبره انسان بزرگي است كه نماد حقوق بشر در تاريخ است و زماني كه شما اروپايي ها در غار ها زندگي مي كرديد او پيام آزادي و آزادگي را به جهانيان اعلام كرد و قرنها پيش از اينكه شما با يهوديان آنچنان برخوردهاي احمقانه و غير انساني را داشته باشيد يهوديان در كشور من آزاد بودند و پيامبران قوم يهود ايران را سرزمين آزادي مي دانستند و ايران مدفن يكي ازبزرگترين پيامبران قوم يهود است و مرقد دانيال نبي براي مسلمانان نيز مكان مقدسي است و مقبره استر مردخاي در همدان در مركز آن شهر بدون هيچ گونه گزندي همچنان پابرجاست اين مرد بزرگ كوروش براي من فراتر از يك رهبر است و من به افتخار وجود بزرگش اين دسته گل را تقديم روح پاكش مي كنم... مهم نيست تو از ماشين پياده نشو و اينجا كولر روشنه بشين تا برگردم..دومينيك براي اولين بار در طول سفر صورت بر افروخته من را ديد ديگه تحمل نداشتم كه بخواهد به هويت و تاريخ ما دهن كجي كند و سكوت كنم به همراه من تا كنار مرقد كوروش بزرك آمد و در آنجا لازم دانستم از اسارت يهوديان برايش بگويم كه موسس كشور ايران آنان را از اسارت آزاد كرد و عده اي از آنان به سرزمين آزادي آمدند و بقيه به اورشليم برگشتند و معبد اورشليم طبق دستور كوروش بزرگ مجددا بازسازي گرديد.. و در مقابل شما حتي مردم خود را كه آئين موسي را پذيرفته بودند به جرم باورهايشان در قرن بيستم آواره كرديد و به اردوگاههاي كار اجباري و سپس مرگ سپرديد و ممكنه بگي اينها كار هيتلر بوده اما اين فرهنگ عمومي اروپا بوده است و هيتلر بدليل مشكلات رواني خود اين احساس را دامن زد ولي اين مردم اروپا بودند كه كارگزار هيتلر بودند خود شما فرانسوي ها بدون جنگ تسليم هيتلر شديد و ژنرال پتن دست نشانده نازي ها شده بود و يا در اسپانيا مگر هيتلر بود؟ آنهم در طول قرنها اموال يهوديان را مي گرفتند و آنها را آواره مي كردند و يا در دادگاههاي تفتيش عقايد شكنجه مي كردند... اما در ايران يهوديان آزاد تر از هر جاي ديگري در دنيا بوده و هستند و سايقه حضور تاريخي آنها در ايران بيش از هر كشور ديگري مي باشد...


View complete fotopage


© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net