BackPack

By: FZ AZ

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
View complete fotopage

Thursday, 24-Apr-2008 07:21 Email | Share | Bookmark
Larak Island/ Persian Gulf

Leaving Qeshm Island
Castel of Qeshm
Portugese Castel of Qeshm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portugese Castel of larak
Portugese Castel of larak
Portugese Castel of larak
Portugese Castel of larak
Portugese Castel of larak
Portugese Castel of larak
Portugese Castel of larak
Portugese Castel of larak
Portugese Castel of larak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توضیحات در مورد جزیره لارک رو بعدا می نویسم..این روز ها حسابی سرم شلوغه....فرصت سر خاراندن هم ندارم...و من و دوستانم حسابی سر گرم توریستهای خارجی هستیم و آزانس های کشور همکاری بسیار تنگاتنگی با ما برقرار کرده اند و کیفیت را ترجیح داده اند چون نگاه ما اقتصادی نیست بلکه ملی و میهن دوستانه است و در همین مدت با عملکرد خود شاهد بودیم که چگونه آنها با نگاهی متحیرانه به ایران می نگرند و سخن همگی این است که بعضی دستها نمی گذارند که کشور شما آنطور که شایسته است به جهان معرفی شود اما ما فرزندان ایران زمین سعی می کنیم هوشیارانه عمل کنیم و نقشی هر چند کوچک در اعتلای نام ایران داشته باشیم...
امروز روز ملی خلیج فارس بود و گروههای زیادی از هممیهنان علی رغم برخورد های پلیس در مقابل سفارت شیخ نشین ها موجودیت خودشان را به همگان نشان دادند... و بسیاری از شرکتهای پیرامون سفارت شیخ نشین ها به مردم نوشیدنی و...دادند.
اما ما بعنوان یک تشکل مهم گردشگری کشور همزمان با حضور هموطنهایمان در مقابل سفارت شیخ نشین ها در طی یک سمینار راههای جایگزینی برای یک میلیون گردشگر ایرانی به دوبی را بررسی کردیم و در درجه اول جمهوری آذربایجان را همانطور که قبلا گفته بودم جایگزین دوبی خواهیم کرد و رابطه فرهنگی خود را با نیمه خود و برادران آذربایجانی خود تحکیم خواهیم کرد و عملا آن پولی که باید به جیب عربها برود راترجیح می دهیم به جیب هم خون و برادران واقعی ما برود. با توجه به موقعیت دوبی با حذف شدن این حجم توریست ایرانی از دوبی پاسخ محکمی به شیخ نشین ها خواهیم داد. البته در درجه اول تشویق هم میهنان به سفرهای داخلی در الویت است...
هرگز از یادم نمی رود که در آخرین سفرم به دوبی در ترمینال 2 فرودگاه دوبی یک مردک عرب گردن من را گرفت و به سمت دستگاه اسکن چشم برد و بعد از اسکن قرنیه ام با حالت توهین آمیزی من را کنار کشید و همین برخورد هم در قسمت بعدی در موقع بازدید گمرکی صورت گرفت و تصمیم گرفتم هرگز به کشور شیخ نشین ها سفر نکنم و ....


View complete fotopage


© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net